Hromadná žaloba
kam se obrátit a jak ji podat

Law book

Podání hromadné žaloby

Hromadná žaloba pochází z oblasti angloamerického práva a je založena na precedenčním principu. Institut hromadné žaloby je většinou spojován s pojmem kolektivního odškodnění, což české právo nepřipouští. V § 83 a § 159a odst.2. písm. a) a b) sice upravuje žalobu, která vykazuje prvky žaloby hromadné, nicméně v praxi nepřináší kýžený efekt kolektivního odškodnění. Jedná se pak o tzv. zástupné žaloby, kdy zájmy spotřebitelů hájí spotřebitelská organizace. Její právo k  zastupování spotřebitelů plyne ze speciální právní úpravy. Problém této právní úpravy spočívá v tom, že podnikatel svým protiprávním jednáním mnohdy způsobí spotřebitelům značné škody.

Spotřebitelská organizace však může podnikatele zažalovat pouze na zdržení se protiprávního jednání, nikoliv však na náhradu škody jednotlivým spotřebitelům. Ti pak musí podat samostatnou žalobu na podnikatele k uplatnění nároku na úhradu škody. Většinou pak spotřebitelé vyčkávají jak dopadne spor spotřebitelské organizace s  podnikatelem a teprve pak podle výsledku se rozhodují zda uplatní soudní nárok na úhradu škody.

Proto by bylo vhodné, aby spotřebitelská organizace mohla podat zástupnou hromadnou žalobu na náhradu škody pro jednotlivé spotřebitele. Tato úprava by vycházela z toho, že rozhodnutí o hromadné žalobě bude závazné pouze pro ty osoby, které vyjádří svojí vůli do takovéto dotčené skupiny vstoupit. Nejsou tedy sice účastníky řízení, ale mají informace o tom, že se rozhoduje také o jejich právech a že rozhodnutí bude závazné i pro ně.